Våra projekt

Swedecote i Götarp utanför Gnosjö

Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Swedecote AB utfört ett flertal undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, processvatten mm av en ytbehandlingsindustri i Gnosjö.

Hamnstaden Lidköping

Jordnära miljökonsult AB bistår i rollen som projektledare för förorenad mark, kommunen med expertkunskap avseende förorenad mark i samband med planprocessen för Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden.

Svenska Foder Hällekis

Jordnära Miljökonsult har på uppdrag av Svenska Foder varit projektledare för upptagning av en gammal nedgrävd bensintank. Jordnära utförde även undersökningar av jorden och grundvattnet kring tanken för att se så att bensinen inte hade spridit sig till grundvatten och vidare till Vänern.

Inventering av kemtvättar

Inventering och riskklassning enligt MIFO av kemtvättar i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen.

Miljökontroll, Lantmannen 6, Falköping

Miljökontroll i samband med avveckling av Lantmännens verksamhet och rivning av silos på fastigheten Lantmannen 6 i Falköping som underkonsult till Liljemark Consulting.