Våra projekt

Kallebäcks terrasser

Miljösamordning inom Kallebäcks Terrasser, som är en del av Göteborgs stad Bostad 2021.

Hamnstaden Lidköping

Beställarstöd och rådgivning gällande förorenad mark i samband med planprocessen för Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden.

Svenska Foder Hällekis

Projektledning för upptagning av en gammal nedgrävd bensintank samt undersökningar av jord och grundvatten kring tanken.