Vegastaden

Jordnära Miljökonsult AB har på uppdrag av Götenehus AB agerat samordnare avseende certifiering av småhus enligt Svanens kriterier i byggprojektet Vegastaden Sommartriangeln i Haninge. Att Svanenmärka småhus, flerbostadshus eller skolbyggnader innebär att byggnaderna är värderade utifrån ett livscykelperspektiv. I ett Svanenmärkt hus är energianvändningen låg, det uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter och projektet har säkrat för en god inomhusmiljö. Dessutom är byggprocessen kvalitetssäkrad.

Jordnäras roll i projektet har varit att agera aktivt stöd till projektledningen i arbetet med att säkerställa att byggprocessen i alla skeden följer Svanens 55 hållbarhetskrav. Detta har bl a inneburit att vi utbildat byggherre, totalentreprenör, projektörer, konstruktörer och underentreprenörer om de krav som deras profession omfattas av samt att vi under projektets gång samlat in och stämt av dokumentation inför verifiering av Svanens krav genom projektet.

Projektet erhöll Svanencertifiering under 2021.

Kund och totalentreprenör i projektet: Götenehus AB
Byggherre: Stena Fastigheter AB
Genomförande: 2020-2021
Kontaktperson: Ann-Ida Bridholm, tfn 0722-03 98 59, Lisa Gustafsson, tfn 0791-00 55 56