Kallebäcks terrasser

Kallebäcks Terrasser är en del av Göteborgs stad Bostad 2021. Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1800 lägenheter och lokaler på cirka 20 000 kvadratmeter. De första 800 lägenheterna ska stå färdiga till stadens 400-årsjubileum 2021.

Jordnära Miljökonsult AB är miljösamordnare, på uppdrag av Wallenstam AB, i ett område på cirka 100 000 m2 där Arla tidigare haft ett mejeri. Vi har utfört rivningsinventeringar, miljötekniska undersökningar av mark, grund- och ytvatten samt miljökontroll i samband med rivning och sanering av det gamla mejeriet. I uppdraget ingår även rådgivning i samband med planprocessen för den nya stadsdelen. Projektet påbörjades i samband med rivningen av mejeriet 2015 och pågår löpande under hela byggtiden.

Kund: Wallenstam AB
Genomförande: 2015 – pågår
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23, Anna Björk, tfn 0705-33 18 22