Jordnära Miljökonsult AB erbjuder miljötekniska konsulttjänster
med spetskompetens inom miljö

Vi erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning. Vi riktar oss till dig som behöver specialistkompetens inom förorenade områden, vatten, naturvärden, miljöbyggsamordning, strategisk miljörådgivning, mm. Vårt fokus är att förstå ditt behov och leverera ett underlag som du som kund känner dig trygg att fatta beslut på. Vi eftersträvar konkreta lösningar och en tydlig dialog tillsammans med dig som kund i din vardag.

Mer om vårt företag

Jordnära Miljökonsult AB är ett kunskapsföretag som har miljö och hållbar utveckling som sin affärsidé. Företaget erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning inom miljö- och hållbarhetsfrågor till företag och myndigheter, framför allt inom samhällsbyggnadssektorn. Vår specialistkompetens ligger inom förorenade områden, hållbar stadsutveckling, ekotoxikologi, naturvärden, vatten mm.

Med en lång och bred erfarenhet från konsultbranschen i kombination med praktisk kännedom av både myndighets- och entreprenadsidan har vi en omfattande kompetens och en gedigen grund att stå på. Företaget har sedan starten 2014 varit framgångsrikt och har vuxit från två till sju konsulter med kunder både lokalt och nationellt. Vi har även ett stort kontaktnät av andra specialistkonsulter inom teknikkonsultbranschen som vi vid behov samarbetar med. På så vis kan vi skapa en projektgrupp anpassad för det specifika projektet.

I det lilla obundna och prestigelösa bolagsformatet känner vi att vi har större möjligheter att komma närmare våra kunder och på så sätt få en bättre förståelse för deras frågeställningar och förutsättningar. Med det som bakgrund kan vi leverera smarta och konkreta resultat som våra kunder kan känna sig trygga att fatta beslut på.