EnForce

Jordnära Miljökonsult är en del av ett forskningssamarbete med Örebro universitet, EnForce.

Forskningsprogrammet EnForce syftar till att med nya tekniker och bedömningssätt bättre kunna hitta, identifiera och riskbedöma föroreningar. Visionen för forskningen är en giftfri miljö. Inom forskningsprofilen, som bedrivs på forskningcentrat Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet,  finns fyra teman: PFAS, mikroplaster, polycykliska kolväten och föroreningsblandningar. Jordnära Miljökonsult är aktiva partners inom alla områden, med större projektsamarbeten inom undersökningar av mikroplast och metallföroreningar. Samarbetet ger oss tillgång till värdefull expertkunskap för de lite ovanligare frågeställningarna. EnForce (Environmental Forensics) är en forskningsinsats för en giftfri miljö som finansieras av KK-stiftelsen (Kunskap och Kompetensstiftelsen) i samarbete med tio industripartners och Swetox.

Inom ramen för forskningsprogrammet har Jordnära Miljökonsult bl a genomfört följande projekt: