Provtagning av mikroplaster inom projektet Älvstädningen

På uppdrag av Städa Sverige och Fortum har Jordnära sammanställt och utvärderat resultaten av vattenprover som samlats in av ungdomar under projektet Älvstädningen. Resultaten från provtagningen finns sammanställt i rapporten är Provtagning av mikroplaster i Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven samt i en lättläst version som vänder sig till barn och ungdomar.

Klicka här för att komma till rapporten

Klicka här för att komma till den lättlästa versionen av rapporten

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. Källorna av mikroplast som orsakar spridning till miljön är många och mikroplasten kan antingen bildas då plastföremål och plastskräp slits och bryts sönder i naturen, eller ingå i olika industri- och hushållsprodukter såsom mikroplastkulor som används i färg eller vid blästring, i polerande tandkräm, disk-, tvätt- och rengöringsmedel och i konstgräsgranulat. Andra kända källor av mikroplast är bla spridning av syntetiska fiber som slits loss när vi tvättar textilier så som fleece eller mikrofibertextilier.

Städa Sverige är en ekonomisk förening som driver projekt i hela Sverige för att bidra till ungdomsidrottens finansiering genom att organisera och erbjuda städprojekt i utomhusmiljö. Projekt Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige, Fortum och idrottsungdomar som har pågått under många år. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvarna, för att på så sätt medvetandegöra och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag.

Under 2019 och 2020 års Älvstädning genomförde en del av föreningarna även provtagning av ytvatten i Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven, tillflöden eller sjöar. Provtagningarna av ytvatten genomfördes i syfte att mäta eventuell förekomst av mikroplaster i vattendragen. Mikroplaster detekterades i prover från 4 av 5 undersökta älvsystem. Vid provtagningarna 2019 detekterades framför allt PVC i proverna. PVC används t ex i golvmattor, kylskåp, leksaker, regnkläder mm. Under provtagningarna 2020 detekterades istället framför allt PET i proverna. PET används t ex i flaskor, livsmedelsförpackningar, fleecekläder mm. Vilka miljö- och hälsoeffekter som mikroplaster i dessa koncentrationer utgör går inte säga med dagens kunskap utan mer forskning behövs.

 

Kund: Städa Sverige AB
Genomförande: 2020-2021
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tlf 0703-23 39 23

 

Läs mer om projektet:

Idrottsungdomar bidrar till kunskap om mikroplaster