Vatten

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och rent vatten är en förutsättning för ett bra liv för människor och för naturens alla invånare. Idag när samhället är i ständig utveckling och förändring påverkas våra kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten på ett eller annat sätt. På Jordnära Miljökonsult utförs årligen ett stort antal utredningar och undersökningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Vi har god erfarenhet och bra samarbetspartners vilket gör att vi kan lösa flera typer av uppdrag gällande vatten.

Vi kan hjälpa dig som kund med:

 • Biotopkartering vattendrag
 • Ekosystemtjänster
 • Fiskvård
 • Friluftsliv
 • Invasiva arter
 • Naturinventeringar, t ex art- och naturvärdesinventeringar
 • Naturvård
 • Strandskydd
 • Vattenvård
 • Sedimentprovtagning
 • Recipientkontroll
 • Dagvatten
 • Provfiske
 • Kontroll av oljeavskiljare, processavloppsvatten, mm

Kontaktperson: Anna Björk, tfn 0705-33 18 22, Sara Lönnerud, tfn 0731-24 85 55

Läs mer om vattenprojekt här:
Kartläggning av mikroplaster i Lidköpings vattenflöden
Provtagning av mikroplaster inom projektet Älvstädningen