Kartläggning av mikroplaster i Lidköpings vattenflöden

På uppdrag av Lidköpings kommun har Jordnära kartlagt flöden av mikroplaster från Lidköpings tätort till Kinneviken i Vänern. Det är Lidköpings kommun som har initierat kartläggningen med stöd från Naturvårdsverket. Resultaten från undersökningen finns sammanställt i rapporten är Mindre mängd mikroplast till Kinneviken – Kartläggning av flöden av mikroplast i vatten från Lidköpings tätort.

Klicka här för att komma till rapporten.

Kinneviken, som är en vik i södra delen av Vänern, är Lidköpings allmänna huvudvattentäkt för dricksvatten och har därmed ett mycket högt skyddsvärde. Genom att långsiktigt arbeta för god vattenkvalitet i Kinneviken och Vänern säkerställer man flera samhällsekonomiska värden, såsom tekniska värden, naturvärden och sociala värden. I undersökningen har halter och mängder av mikroplast i de huvudsakliga vattenflödena inom Lidköpings tätort provtagits; ytvatten i Lidan och tre bäckar, dagvatten i utvalda dagvattenledningar samt avloppsvatten in till och ut ifrån avloppsreningsverket.

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. De kan antingen bildas då plastföremål och plastskräp slits och bryts sönder i naturen, eller ingå i olika industri- och hushållsprodukter såsom mikroplastkulor som används i färg eller vid blästring, i polerande tandkräm, disk-, tvätt- och rengöringsmedel och i konstgräsgranulat. Fibrer av mikroplast kan även lossna vid tvätt av syntetiska textilier, såsom t ex fleece eller mikrofibertextilier. Gummipartiklar som bildas vid däckslitage och som sprids i luft och med dagvatten från trafikerade områden kan också räknas som mikroplaster.

En betydande mängd mikroplaster, uppskattat till ca 1,4 ton, förs årligen ut till Kinneviken i Vänern via flöden som mynnar vid Lidköpings tätort. Merparten (90-99%) härrör sannolikt från källor inom själva Lidköpings tätort, och 1-10% från uppströms källor. När Lidan passerar Lidköpings centrala delar ökar antalet mikroplaster med upp till 100 gånger fler partiklar i utloppet jämfört med uppströms tätorten. Förutom Lidan utgör bäckarna Toftabäcken, Svartebäcken och Brantabäcken relativt sett stora transportvägar för mikroplast.

De två enskilda verksamheter som undersökts, utgående vatten från avloppsreningsverket och dagvatten från värmeverket, bidrar båda med relativt stora mängder mikroplast. I det renade vattnet från avloppsreningsverket finns en stor mängd fibrer som är förhållandevis små och lätta och som därför kan transporteras relativt långt ut i Kinneviken.

De typer av plast som hittats i flest prover och i störst mängder är polystyren, PVC och PET. Gummipartiklar förekommer i stor andel och visar på att trafiken är en stor källa till mikroplast i miljön inom Lidköpings tätort.

Uppdraget är beställt av Lidköpings kommun Vatten-Avlopp. I uppdraget har även Örebro universitet och Eurofins deltagit.

Kontaktpersoner: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23, och Helena Olsman, tfn 0705-10 32 99

 

Mer om uppdraget i medierna:

Lidköpings kommuns pressrelease

https://www.svd.se/unik-studie-visar-mikroplaster-i-vattendrag

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLeweG/unik-studie-visar-mikroplaster-i-vattendrag

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7457037

https://angensarv.se/2020/04/08/jordnara-rapport-om-mikroplaster-i-lidkopings-vattenfloden-ar-klar/

https://nlt.se/2019/11/29/fiskar-efter-lidkopings-mikroplaster/