Hållbarhet

Alla verksamheter kräver någon form av miljö- och hållbarhetsarbete. Jordnära Miljökonsult kan vara antingen er expert eller ett bollplank i hur ni på ert eget sätt kan utforma hållbarhetsarbetet i er verksamhet. Idag framhåller både politiker och företag vikten av en hållbar samhällsutveckling. Många företag och organisationer jobbar därför aktivt med hållbarhet för att ständigt förbättra sig och bli mer långsiktigt hållbara. Hållbarhet är ett brett begrepp, men definieras av FN:s världskommission i tre dimensioner:

  • Ekonomisk hållbarhet: tillväxt som innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Social hållbarhet: tillfredsställa grundläggande mänskliga rättigheter och behov.
  • Ekologisk hållbarhet: hushållning med resurser och minska vår påverkan på ekosystemet.

Vi på Jordnära gör det möjligt för företag och organisationer att omsätta hållbarhetsbegreppet efter sina egna behov. Vår expertis ligger i att skapa skräddarsydda strategier och målsättningar som är direkt anpassade efter er verksamhet.

De positiva effekterna av ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan inkludera:

  • Minskad klimatpåverkan: Genom att minska era koldioxidutsläpp och göra er verksamhet mer miljövänlig.
  • Ökad effektivitet: Genom att optimera resursanvändning och processer, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet.
  • Minskade risker: Genom att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker kan ni förhindra potentiella problem och förluster.
  • Stärkta relationer: Ett engagemang för hållbarhet kan stärka era relationer med intressenter, inklusive kunder, investerare och medarbetare.

Tillsammans med Jordnära kan ni omsätta era hållbarhetsmål i praktiken och göra en positiv inverkan på er verksamhet och världen omkring er. Låt oss tillsammans arbeta för en mer hållbar och framgångsrik framtid.

Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23