Natur

Samhället är i ständig utveckling och förändring och det påverkar vår natur på ett eller annat sätt. Vi måste jobba med naturen för att fortsatt kunna dra nytta av den och allt den bidrar med.

Vi har god erfarenhet och bra samarbetspartners vilket gör att vi kan lösa flera typer av uppdrag gällande natur. Hör gärna av dig och diskutera så kan vi hitta ett upplägg som passar för just ditt projekt.

Vi kan exempelvis hjälpa dig som kund med:

  • Biotop- och artskydd
  • Ekosystemtjänster
  • Friluftsliv
  • Invasiva arter
  • Naturinventeringar, t ex art- och naturvärdesinventeringar
  • Naturvård
  • Strandskydd
  • Vattenvård

Kontaktperson: Anna Björk, tfn 0705-33 18 22