Miljörådgivning

Alla verksamheter kräver någon form av  miljö och hållbarhetsarbete. Jordnära kan vara antingen er expert eller ett bollplank i hur ni på ert eget sätt kan utforma miljöarbetet i er verksamhet.

Vi kan hjälpa dig som kund med:

  • Beställarstöd i samband med upphandling av miljötekniska konsulttjänster och efterbehandlingsentreprenader
  • Överlåtelsebesiktningar, s k Due Diligence
  • Rådgivning, egenkontrollprogram och riskhantering för främmande ämnen i livsmedel tex PFAS och dioxin
  • Strategiskt stöd i er verksamhetsmiljöarbete
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Periodiska besiktningar och förstagångsbesiktningar
  • Egenkontrollprogram
  • Samordning i större projekt gällande tex hållbar stadsutveckling med flera olika konsulter
  • Utbildning, t ex förorenade områden för kommuner

Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23