Svenska Foder Hällekis

Jordnära Miljökonsult har på uppdrag av Svenska Foder varit projektledare för upptagning av en gammal nedgrävd bensintank. Jordnära utförde även undersökningar av jorden och grundvattnet kring tanken för att se så att bensinen inte hade spridit sig till grundvatten och vidare till Vänern. Bensinen hade spridit sig i grundvattnet i närområdet till tanken, men inte längre ned mot Vänern.

Kund: Svenska Foder AB
Genomförande: 2014
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, 0703-23 39 23