Kv Tömmen, Räddningstjänsten, Lidköping

Inom kv. Tömmen i Lidköping bedriver Räddningstjänsten sin verksamhet. Fastigheten ligger i närheten till både skola och villaområden. Inför bostadsbyggande invid Räddningstjänstens område förelåg behovet att utreda markens lämplighet för ändamålet och en undersökning av mark och grundvatten utfördes. I denna konstaterades förhöjda halter av PFAS i mark och grundvatten, vilket föranledde mer omfattande undersökningar … Fortsätt läsa Kv Tömmen, Räddningstjänsten, Lidköping