Viktoria Lundborg

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Viktoria Lundborg är vd och grundare av Jordnära Miljökonsult AB och har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med specialistfokus på förorenade områden. Viktoria har specialistkompetens inom fördjupade riskbedömningar och har gedigen erfarenhet av att arbeta som projektledare. Hon har även god erfarenhet av ansvarsutredningar, kostnadsbedömningar av saneringsåtgärder samt av hantering och implementering av markföroreningsfrågor i den kommunala planprocessen.

I grunden är Viktoria civilingenjör, Väg- och vatten. Tidigare har Viktoria arbetat inom WSP Environmental. Mellan 2008-2010 arbetade Viktoria som chef för kundsupport på laboratorieföretaget Eurofins Environmental, där hon även satt i bolagets ledningsgrupp. Sedan 2010 har Viktoria arbetat som miljökonsult i egen regi.