Viktoria Lundborg

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Viktoria Lundborg är vd och ägare av Jordnära miljökonsult AB och har cirka 15 års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med specialistfokus på förorenade områden. Viktoria har tidigare arbetat inom J&W och WSP Environmental, både i Malmö, Göteborg och Lidköping. Mellan 2008-2010 arbetade Viktoria som chef för kundsupport på laboratorieföretaget Eurofins Environmental, där hon även satt i bolagets ledningsgrupp. Sedan 2010 har Viktoria arbetat som miljökonsult i egen regi.
Viktoria har specialistkompetens inom fördjupade riskbedömningar och har även gedigen erfarenhet av att arbeta som projektledare och av företags- och fastighetsöverlåtelser. Hon har även god erfarenhet från kostnadsbedömningar av saneringsåtgärder samt av hantering och implementering av markföroreningsfrågor i den kommunala planprocessen. I grunden är Viktoria civilingenjör från Väg- och vatten i Lund.