Sarah Ek

Publicerat av Anna Björk 9 februari, 2021

Sarah Ek är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan februari 2021. Hon har en filosofie kandidatexamen i miljövenskap från Linköpings universitet samt en masterexamen i miljökommunikation och management från Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Sarah har tidigare erfarenhet från vatten, avfall och återvinningsbranschen där hon arbetade med miljö- och hållbarhetsstrategi, hållbarhetskommunikation och kvalitet.