Sara Lönnerud

Publicerat av Anna Björk 2 februari, 2022

Sara är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan vintern 2022. Hon jobbar med handläggning och provtagning i projekt inom förorenad mark. Sara är bra på att hålla många bollar i luften samtidigt samt arbeta metodiskt för att hitta lösningar.

Tidigare har Sara arbetat med resultatutvärdering av metallanalyser på Eurofins Environment AB samt som utredare inom vattenfrågor med avseende på miljögifter i ytvatten på Länsstyrelsen Östergötland. På Länsstyrelsen var Sara ansvarig för planering och genomförande av recipientprovtagning av miljögifter i ytvatten och sediment, representerade Länsstyrelsen i EU-projekt samt medverkade vid granskningar och yttranden i ärenden, detaljplaneprocesser och tillståndsansökningar. I grunden har Sara en naturvetenskaplig kandidatexamen i biologi från Linköpings universitet och en masterexamen i miljövetenskap med specialisering inom ekotoxikologi från Göteborgs universitet.