Mia Alm

Publicerat av Viktoria Lundborg 29 juni, 2017

Maria Alm arbetar deltid på Jordnära miljökonsult med specialistutredningar inom inomhusmiljö. Mia har över 15 års erfarenhet av inomhusmiljöutredningar av olika slag. I över 10 år arbetade hon som konsult med teknisk status-besiktningar, teknisk due diligence, miljöinventeringar, fuktutredningar, inneklimatutredningar mm och var gruppchef på en byggnadsfysikavdelning.

Hennes huvudsakliga anställning är som innemiljöspecialist på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad. Hennes funktion där är att vara rådgivande och stödjande avseende innemiljöfrågor till lokalförvaltningens fastighetsförvaltare m fl. Hon leder utredningar vid upplevda besvär i inomhusmiljön och är rådgivande vid åtgärder. Mia jobbar även med strategiskt arbete och rutiner för bättre inomhusmiljö samt med utbildning.

Mias devis: ”Ut i verkligheten! Har du problem och vill hitta orsaken? Det är mer sällan antal liter luft per sekund i kanaler har relevans! Och du, fastna inte på att bara leta eventuella fuktskador. Det finns många fler, väsentliga källor till upplevda besvär med inomhusmiljön!”

I grunden är Mia civilingenjör och teknisk doktor i byggnadsfysik från Chalmers Tekniska Högskola. Hon disputerade år 2001 om långtidsegenskaper hos nya generationers värmeisolering på fjärrvärmerör.