Marlene Wiechmann

Publicerat av Anna Björk 21 januari, 2023

Marlene är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan vintern 2023. Hon jobbar med handläggning och provtagning i projekt inom förorenad mark.

Hon har kandidatexamen i geovetenskap från Albert-Ludwigs Universitet Freiburg (Tyskland) med en termin vid UiT Tromsø, samt masterexamen i marin- och geovetenskap från Göteborgs Universitet. Som en del av sin utbildning har Marlene jobbat med sedimentprovtagning i marin miljö.