Lisa Gustafsson

Publicerat av Anna Björk 29 augusti, 2019

Lisa är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan 2019. Hon jobbar med handläggning och provtagning i projekt inom förorenad mark samt som handläggare i byggprojekt som ska Svanencertifieras. Lisa är lösningsfokuserad och effektiv.

I grunden är Lisa civilingenjör från Chalmers tekniska högskolan med en kandidatexamen inom Bioteknik och en master inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola. Utöver sina studier på Chalmers har hon också studerat Tillämpad Miljörätt vid Göteborgs universitet.