Lisa Gustafsson

Publicerat av Anna Björk 29 augusti, 2019

Lisa är miljökonsult hos Jordnära miljökonsult AB sedan augusti 2019. Hon har en kandidatexamen inom Bioteknik och en master inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola. Utöver sina studier på Chalmers har hon också studerat Tillämpad Miljörätt vid Göteborgsuniversitet. Under våren 2019 skrev hon sitt examensarbete som handlade om att utvärdera kvicksilverhalter i atmosfären i den arktiska miljön.