Lennart Lindelöf

Publicerat av Anna Björk 4 augusti, 2020

Lennart är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan augusti 2020 och har drygt 20 års erfarenhet att arbeta med natur-, vatten- och miljörelaterade utredningar för frågor rörande naturvård, strandskydd, friluftsliv, fysisk planering, vattenverksamhet samt dricksvatten. Han är insatt i vattenförvaltning, kommunalt naturvårdsarbete samt miljöbalken – speciellt rörande vattenverksamhet och strandskydd. Lennart har genomfört flera projekt och naturinventeringar, framförallt som berör sjöar och vattendrag, strandområden samt tätortsnära natur. Han har tidigare arbetat på länsstyrelse, konsultfirma och kommuner och har i grunden en magisterexamen i biologi från Umeå universitet.