Helena Olsman

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Helena är uppdragsledare och specialist inom miljötoxikologi och har arbetat hos Jordnära Miljökonsult AB sedan 2015. Hon har arbetat inom miljöforskning och miljöanalys i över 15 år. Helena arbetar främst med utredningar av förorenade områden och hennes specialitet är analys och riskbedömning av miljöföroreningar samt rådgivning i föroreningsrelaterade frågor. Genomförda projekt har inkluderat bland annat fördjupade riskbedömningar i exploateringsområden och fastighetsutveckling, bedömning av föroreningssituationer vid avvecklade industriverksamheter samt statusrapporter. Helena uppdragsleder också flera projekt som genomförs som forskningssamarbeten.

Efter avslutad grundexamen i ekotoxikologi vid Uppsala universitet genomförde Helena sin forskarutbildning vid forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, Örebro universitet. Hennes avhandling fokuserade på riskbedömning av dioxiner med biologiska analysmetoder, men hon har även fördjupad kunskap om t ex andra organiska miljögifter, bekämpningsmedel och metallföroreningar. Helena har också lång erfarenhet av projektledning och kvalitetssäkring.