Helena Olsman

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Helena är miljökonsult hos Jordnära miljökonsult AB sedan 2015. Hon har arbetat inom miljöforskning och miljöanalys i över 15 år. Hennes specialitet är analys och riskbedömning av miljöföroreningar samt rådgivning i föroreningsrelaterade och analystekniska frågor. Efter avslutad grundexamen i ekotoxikologi vid Uppsala universitet genomförde hon sin forskarutbildning vid forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, Örebro universitet. Hennes avhandling fokuserade på riskbedömning av dioxiner med biologiska analysmetoder. Helena har tidigare arbetat på laboratorieföretaget Eurofins Environment som gruppledare för företagets tekniska specialister, med rådgivning kring analyser och riskbedömning. Hon har arbetat som utvecklingskemist och avdelningschef med produktionsansvar, inom områdena organiska miljögifter, bekämpningsmedel och metallföroreningar. Helena har också lång erfarenhet av projektledning och kvalitetssäkring.