Bjartmar Thorri Haflidason

Publicerat av Anna Björk 2 februari, 2022

Bjartmar är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan våren 2022. Han arbetar främst med projekt gällande byggnader, såsom samordning och rådgivning kring miljöcertifiering av byggnader t ex Miljöbyggnad och Svanen samt materialinventeringar av byggnader inför rivning eller ombyggnation. Han jobbar även med framtagande av ritningar och 3D-modeller. Bjartmar är initiativrik och strukturerad och trivs bäst med att ha helhetssyn över projekten han arbetar i.

Bjartmar har tidigare arbetat som konstruktör och uppdragsledare inom vattenkraft på WSP Sverige AB och som konstruktör och samordnare i husbyggnads- och järnvägsuppdrag på Tyréns AB. På WSP varierade arbetsuppgifterna mellan inspektioner av dammanläggningar, samordning i förprojekteringsskede samt detaljprojektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder. På Tyréns AB handlade arbetet främst om samordning och konstruktionsberäkning i projekteringsskedet.

I grunden är Bjartmar civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan med masterexamen inom husbyggnads- och anläggningsteknik.