Anna Björk

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Anna är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan 2017. Hon jobbar med projektledning, handläggning och provtagning i projekt inom förorenad mark men även med handläggning i naturvärdesprojekt. Anna är innovativ och van att jobba inom stora entreprenader.

Hon har en filosofie kandidatexamen inom miljövetenskap från Linköpings universitet och gjorde även sin praktik hos Jordnära. Tidigare har Anna studerat till Landskapsingenjör på SLU Alnarp. Under sin studietid jobbade Anna med mark- och anläggningsarbeten på Svevia.