Anna Björk

Publicerat av duva 27 juni, 2017

Anna är miljökonsult hos Jordnära miljökonsult AB sedan våren 2017. Hon har en filosofie kandidatexamen inom miljövetenskap från Linköpings universitet och gjorde även sin praktik hos Jordnära. Tidigare har Anna studerat till Landskapsingenjör på SLU Alnarp. Viss erfarenhet av markarbeten har Anna fått i samband med arbete på Svevia där hon arbetade med bl a anläggning.