Ann-Ida Bridholm

Publicerat av Viktoria Lundborg 29 juni, 2017

Ann-Ida är miljökonsult hos Jordnära miljökonsult AB sedan 2017. Hon har tidigare arbetat som analytisk kemist med analyser av miljömatriser såsom jord, vatten mm inom bekämpningsmedelsområdet på Eurofins Food & Agro samt inom kommunala myndighetssidan. I grunden har Ann-Ida en fil.Mag i miljövetenskap med inriktning kemiska miljörisker från Lunds universitet men har även ett påbyggnadsår inom miljö- och hälsoskydd från Göteborgs universitet.