Ann-Ida Bridholm

Publicerat av Viktoria Lundborg 29 juni, 2017

Ann-Ida är miljökonsult hos Jordnära Miljökonsult AB sedan 2017. Hon jobbar med projektledning, handläggning och provtagning i projekt inom förorenad mark men även med samordning i byggprojekt som ska miljöcertifieras enligt exempelvis Svanen och Miljöbyggnad. Ann-Ida är resultatinriktad och flexibel.

Hon har tidigare arbetat som analytisk kemist med analyser av miljömatriser inom bekämpningsmedelsområdet på Eurofins Food & Agro samt inom kommunala myndighetssidan. I grunden har Ann-Ida en fil.Mag i miljövetenskap med inriktning kemiska miljörisker från Lunds universitet men har även ett påbyggnadsår inom miljö- och hälsoskydd från Göteborgs universitet.