Våra projekt

Hamnstaden Lidköping

Beställarstöd och rådgivning gällande förorenad mark i samband med planprocessen för Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden.

Svenska Foder Hällekis

Projektledning för upptagning av en gammal nedgrävd bensintank samt undersökningar av jord och grundvatten kring tanken.

Inventering av kemtvättar

Inventering och riskklassning enligt MIFO av kemtvättar i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen.